Výhradní pojišťovací agent (certifikovaný podle zákona 38/2004 Sb., číslo registrace 00248VPA) :  Vladimír Vítek,  Molákova 11,  180 00 Praha 8,  tel.: 603 468 694,  fax: 224 555 531 , e-mail:  vvitek@servis.cpoj.cz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Hlášení škod:
Od 7 až do 19 hodin každý všední den můžete:
nahlásit pojistnou událost  (z pojištění motorových vozidel, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
   Majetek firmy pojistíme proti živelním pohromám, krádežím a dalším rizikům. Nezapomeňte na kvalitní pojištění.
   Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti již v základním rozsahu poskytuje velmi široké krytí. Bez nutnosti připojištění kryje škody na věci (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (např. úrazem nebo nemocí).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chcete vypočítat, kolik by stálo pojištění?
   Vyplňte tento jednoduchý formulář, na uvedený e-mailový kontakt Vám rádi   zašleme nabídku.


Majetek
-movitý majetek
-nemovitosti
-přerušení provozu
-elektroniká zařízení
-stroje a stroj. zařízení
-staveb. a mont. rizika
. . . . . . . . . . . . . . . .
Odpovědnost
-obecná
-profesní
-autodopravce
. . . . . . . . . . . . . . . .
Auto
-havárie, krádež
-povinné ručení